April: 13.5 units (14.8% ROI)

Bra månad. Mycket fokus på Aussie. Låter “andra” reka “Big five” åt mig så tar jag rygg om det passar.