November: +12.9 units (43.7% ROI)

Bra månad. Klarat av målet med 10u. Nytt projekt vid sidan av detta.

Börjat lira utsticksspel, value bets. Började med en startkassa på x kr och kör stake sizing på 30%. Max stake ligger på 1.5% av startkassan. Har inte lirat så mycket men efter 64 spel har jag en ROI på 13.68%. (35 vunna spel, 55%)